زن بودن رو قاطی نکنم با زن ايرانی بودن، يا دختر شهرستانی بودن...

خدا انسان هاش رو، اشرف مخلوقاتش رو در دو جنس آفريده. من زن شدم. من رو زن آفريد خدا.

/ 0 نظر / 7 بازدید