کنار مشتی خاک

در دوردست خودم، تنها، نشسته ام.

برگ ها روی احساسم می لغزند...

/ 0 نظر / 5 بازدید