روز های آخر سال

 

دلتنگی روز های آخر سال را هيچ دوست ندارم. تحمل کردنش از دلتنگی های ديگر سخت تر است.عيد را هم آنقدرها دوست ندارم. خريد کردن و خانه تکانی و عيدی و ديد و بازديد و... هيچ کدام لذت بخش نيست، وقتی قلبت راضی نباشد...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مثلمن،

مثلقلبمن،

مثل امروز،

مثلهمهیاينروزهايیکهگذشت/.

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
marjan

سال خوبی داشته باشی و ايامت هميشه عيد باشه

من

درست مثل من و دل من

SAINT MARY

با تمامی این دلتنگی ها مبارکت باشه سال نو

niloo

سلام خانمی..دلتنگی نکن ديگه تازه بايد جای منم خوش باشی