خدای مهربان من

نويسنده اي که خيلی دوستش می دارم در يکی از کتاب هايش،از زبان زنی به زنی ديگر می گويد:

"يکچيزرافراموشنکن. عشقمیماند. مردهاهستندکهعوضمیشوند"!

 

خب،گذشتهازتغييراتم،گذشتهازاينکهبزرگشدموبيستودوساله! گذشتهازاينکهچهارسالدانشجويیهمتمامشد،وکارميکنممثلاًوخانممعلمکلیبچهشدهام،وگذشتهازحرفهایدکترهاراجعبهسرطانزابودنآنداروها،وگذشتهازتمامحرفهایناگفتهام...

 

شادم که بالاخره مقابله با يک سری از معضلات درونی ام را ياد گرفتم.

تازه به خودم می آيم، که بايد به جای فکر به زندگی، زندگی کرد.

که تئوری کافيست! بفهم که آموختن تئوری برای آموختن عمل است.

پس تناسبی بين تئوری و عملی ام بايد باشد،که فقدان همين تناسب چقدر آزارم داده...

 

حالا فصل آزار و غصه تمام شده، فصل فکر و بافتن انواع بافتنی ها گذشته،حالا منم و زندگی و خدای مهربانی که از لذت بردن من لذت ميبرد. خدايی که عشق است. خدايی که عادل است و ايمان به عدلش مرا نه از دين و مذهبم متنفر ميکند، نه از زنانگی ام، نه هيچ چيز ديگری...

/ 6 نظر / 8 بازدید
مرجان

خوب منم از اون پست مشکلات جنسيتی خوشم اومد .خوشحالم که با يه مرجان تو دنيای بلاگر ها آشنا شدم

شاپرک

سلام خدا با ماس حتی در بی خدايی ما

nazanin

ghaboolet daram!hamin doroste! be joone khodam,hamoon khoda ro bechasb,morde shoore khalghe khoda o in maskhare bazia ro ham bord!!!

رضا

ممنونم که بهم سر زدی هنوز فرصت نکردی بلوگم رو کامل خونی؟ . بابت اين شادی و اين چيزی که ياد گرفتی بهت تبريک ميگم.فقدان تناسب تو هرچيزی {هرچيزی} باعث بهم ريختگی ميشه.درست نتيجه گرفتی و فراموشش نکن.

ميلاد

خوشحالم که به اين نتايج رسيدی واقعا خوبه . بعضی وقتا ادم بايد خودشو به دست روزگار بسپاره, مثل موج دريا که اگه باهاش مقابله نکنی دوباره تو رو بر مي گردونه به ساحل. موفق باشی

باران ديلمی

ميدونی که خوشحال ميشم ببينمت يا ايميلت رو بخونم دوست خوب و جوونم !